Rel i Llamp sale del congelador

Por pedido del autor publicamos la versión en catalán. Más abajo va la versión en castellano.

Rel i Llampsurt del congelador

Miquel Bassols*

La creació de Rel i Llamp fou decidida per Jacques-Alain Miller el dia 13 de Maig de 2017 com a grup impulsor a Catalunya de la xarxa Zadig (zero abjection democratic international group), la xarxa internacional feta de nusos per impulsar l’acció lacaniana en el camp de la política. Rel i Llamp  forma part així del seguit d’iniciatives que es desenvolupen arreu del món on les Escoles de l’Associació Mundial de Psicoanàlisi sostenen les seves activitats de formació en l’experiència comuna que anomenem l’Escola-subjecte[1].

Aquesta experiència va rebre un nou impuls, una interpretació de fet, amb la proposta escrita per Jacques-Alain Miller al seu text “Camp Freudià, Any zero”, de l’11 de Juny del mateix any. Subratllem un mateix significant, una xifra de fet, que es repeteix en les dues expressions: zero. Si ho llegim com convé, això vol dir posar de nou el comptador “a zero”, però vol dir també fer un tall, una escansió —és el terme que fem servir al camp de l’experiència analítica— per resignificar tot allò que hem comptat fins ara, tot allò que ens ha portat on som en el desenvolupament del Camp Freudià com a experiència col·lectiva des de fa al menys quatre dècades de treball. I, cal dir-ho, hem comptat molt i bé, som ara molts a comptar-nos en l’experiència analítica de l’Escola Una, també a Catalunya.

És un fet, la psicoanàlisi d’orientació lacaniana és avui un moviment internacional, transnacional, translingüistic, transidentitari, que ha tingut al nostre país un dels seus camps base més importants i significatius. Hem estat punta de llança de la creació de les Escoles de l’AMP que avui existeixen arreu del món. I ho hem estat —recordem-ho— amb un posició, amb un treball, que ha estat exemple del tarannà que cal mantenir en aquesta experiència: “Se sol mencionar, per la sorpresa que produeix o per les burles que provoquen, les discòrdies i les escissions dels psicoanalistes. Cal que se sàpiga que a partir de Catalunya fou possible invertir aquest procés nefast.”[2]És el que Jacques-Alain Miller podia escriure l’any 1996 en la presentació de l’Anuari de la Secció de Catalunya de l’Escola Europea de Psicoanàlisi, després d’haver treballat amb nosaltres en la construcció d’aquella Escola que va ser el gresol de l’actual Escuela Lacaniana de Psicoanálisis a Espanya. I fou així a partir del treball sostingut de grups diversos que van saber reunir-se en un “Grup únic”.

El mes de setembre passat, a partir de les indicacions de les instàncies de la mateixa ELP vam considerar millor posar Rel i Llamp “en souffrance”, malgrat que l’espai de debat que havia obert semblava més que mai necessari. A alguns col·legues els va saber greu, no entenien per què posar en suspens un espai de treball i de debat que els semblava prou interessant. D’altres creien que no tenia sentit un nus de la xarxa Zadig a Catalunya al costat de la xarxa Zadig-España.  Convenia, a més, ajuntar forces en l’organització del XIè Congrés de l’AMP, que acaba de celebrar-se a Barcelona amb un notable èxit, i això també va ser un fet a tenir molt en compte per fer aquest pas. Així i tot, els esdeveniments polítics i socials que han anat succeint des d’aleshores ençà a l’Estat espanyol reclamaven un treball d’elaboració i de conversa en la nostra Escola. Pot haver-hi interpretacions diverses, però ningú nega ja la greu situació que vivim, especialment a Catalunya.

D’altra banda, col·legues de l’Escola de Bèlgica o de França s’hi han interessat especialment: el nus de Zadig a Brussel·les, “La Compagnie d’Erasme”, ens convidava el passat mes de gener a una conversa pública sobre el tema de Catalunya i els Estats-nació d’Europa[3]; Nathalie Jaudel, membre de l’ECF, ens feia una llarga entrevista sobre el mateix tema que serà publicada pròximament.

Durant aquest temps l’anomenada “qüestió catalana” s’ha vist clarament desplaçada cap a la problemàtica de la preservació dels drets civils, polítics i d’expressió. Allò que el mes de setembre passat va motivar un senyal d’alerta en un Comunicat de la Comunitat de Catalunya és ja avui un fet que demana una elaboració i una lectura per la nostra banda. És necessari preguntar-se si el discurs analític pot seguir fent la viu-viu en aquesta conjuntura. N’estem segurs que no, i aquest és el motiu que, un cop acabat el XI Congrés, fem sortir ja Rel i Llamp del congelador.

La conversa —no la suma de monòlegs— és ara més que mai necessària si volem respondre a aquesta conjuntura que toca el més real dels lligams socials. Per molt menys ens hem mogut a d’altres llocs i en altres moments. Si aquesta Escola es va crear va ser amb una conversa i una elaboració constant sobre el real del grup analític. És el que vam saber fer en el moment de la seva creació, sempre amb l’entusiasme, amb el bon humor i amb el respecte per les posicions diverses.

En sabrem ara, de nou? Ara, però, cal saber-ho fer amb el zero, xifra del subjecte d’aquesta experiència, sempre analítica, que anomenem Escola. Això vol dir també ara —No t’hi adormis! El que has obtingut no val pas més del que hi segueixis posant i apostant, del que estiguis disposat a arriscar-hi.

Així doncs, Rel i Llamp convocarà properament noves reunions i impulsarà activitats en la lògica i l’orientació de la xarxa Zadig, seguint d’a prop també el que facin el seus nusos germans de Zadig-España i la resta de la xarxa internacional.

*Coordinador de Rel i Llamp

11 d’Abril de 2018

La Conversa podrà continuar per escrit a través del correu electrònic. Podeu enviar missatges, comentaris, propostes, a relillamp@gmail.com

El Web de Rel i Llamp anirà recollint textos i contribucions:

http://relillamp1.blogspot.com.es

[1]Cf. Jacques-Alain Miller, “Teoria de Torí”.

[2]Jacques-Alain Miller, “Preàmbul” de l’Annuari de la Secció de Catalunya de la École Européenne de Psychanalyse1996.

[3]El dia 30 de Gener de 2018 els col·legues de “La compagnie d’Erasme” van organitzar un Forum obert al públic amb el tema “El suïcidi dels Estats-nació”, dedicat a l’Estat de dret, les nacions d’Europa i Catalunya. Juntament amb mi, van intervenir-hi Alexandre Stevens, impulsor de “La Compagnie d’Erasme”, i Antoine Cahen, Secretari de la Comissió Llibertats Civils, Justícia i Afers interns del Parlament Europeu.El debat fou ampli i intens, prova del gran interès que el “símptoma Catalunya” té pels nostres col·legues belgues i flamencs. Les intervencions poden trobar-se a Lacan Quotidien i al Blog Zadig-España.

Primers ecos

 Vaig enviar un esborrany d’aquest text a uns quants col·legues que han tingut l’amabilitat de respondre’m amb observacions i crítiques que aprecio de veres. Fruit d’aquest intercanvi he modificat el text en algunes frases. Adjunto aquí alguns fragments dels comentaris que he rebut i que em semblen un bon inici de la conversa que demana la nostra Comunitat. Els propers podeu enviar-los a l’adreça de Rel i Llamp i seran publicats, complets i amb el nom de l’autor, en la llista electrònica només dels membres de la Comunitat de Catalunya. MB

relillamp@gmail.com

— «Sobre el ‘silenci instal·lat’, crec que seria interessant diferenciar, si és un silenci entre els col·legues que no parlem segons què, sota la base que ‘ja sabem’ el que pensa l’altre (i que no és el mateix que un), del silenci que s’hauria instal·lat en el nivell del treball d’escola. Personalment crec que són dos nivells diferents, i, al mateix temps, potser tenen una incidència: el prejudici faria de tap per tal que es pugui pensar què caldria i què no tractar des de l’Escola, des de la pertinença del discurs analític. La conculcació dels drets socials i polítics i l’ús de la repressió per part del Estat Espanyol… En aquest punt crec que hi caben altres lectures i matisos. No perquè no sigui així, sinó perquè no seria només així…»

— “De fet no hi tocaria ni una coma. M’agraden molt les referències a la transnacionalitat, translingüisme i transidentitat. Són significants que he fet propis. Penso que l’actual situació dels drets civils i polítics a Catalunya i la deriva autoritària de l’Estat espanyol demanen una resposta per part de tots. En el cas de la Comunitat analítica penso com tu que cal que sigui dialogada, consensuada i que faci front a allò que amenaça l’exercici lliure de la paraula.”

—“Llegeixo que el pas al congelador es va fer en gran part per no perjudicar el Congrés… secundàriament a les indicacions de les instàncies de la ELP. Ja ho havíeu dit a l’aturar l’activitat, em sembla, però ara em duu a pensar que això vol dir que Rel i Llamp remou alguna cosa. Doncs em sembla bé, potser és el millor que ens pot passar. Parlar per tal que resti tot igual sempre ens ha semblat bastant trist, oi? La divisió d’opinions és un risc que no hem de desconèixer, sí, ja n’hem tingut un tast abans del pas al congelador i és realment delicat. La política toca el gaudi dels cossos, no ens deixa indiferents. Caldrà maniobrar i comprovar fins on arriba el nostre saber fer amb el zero, com dius. Coincidim en la expressió “silenci instal·lat” i “greu situació”…”

— “Crec que per rellançar de la bona manera «Rel i Llamp” en el debat de la xarxa Zadig caldria evitar la redacció d’alguns punts del redactat del teu text i abstenir-se d’utilitzar termes com: «silencis”, “pors” o “fugir de la discussió”. Per exemple, escrius: “És sorprenent el silenci que s’ha instal·lat sobre la greu situació́ que vivim, especialment a Catalunya, on la conculcació́ dels dret socials i polítics…”. També evitaria caure en comentaris sobre els tímids («prou tímid») o bé insistir sobre el silenci («Així́ i tot, el silenci persisteix»). No crec que es pugui “descongelar” res tal com estan les coses ara mateix. Tampoc ajuda massa parlar de la por («o bé és la simple por?”). Segons el meu parer, crec que es pot rellançar el debat si et centres en la lluita pels drets civils i sobretot no caure en debats identitaris que puguin tancar portes.”

— “Treure del congelador Rel i llamp és prudent. El silenci, o millor dit el taceo, i els estirabots d’uns i altres sobre —i aquí és on penso que pots considerar alguns afegitons—: 1) el futur d’Europa més enllà dels estats nació —penso que el que està esdevenint a Catalunya serà de referència en un temps a l’Europa que esperem que no mori en els mercats comuns i que, també, cal llegir-ho com la bona sortida al nacionalisme català—, 2) el desig de llibertat —expressió ben construïda en el text de Laurent pels Fòrums italians— és quelcom que de la subjectivitat contemporània cal que els psicoanalistes esbrinin —rere de la llibertat hi ha posicions del parlêtre diverses… però que sovint fan lligam entre les noves soledats i aïllaments de l’individualisme de masses. Tant un assumpte com l’altre podem debatre’ls… Ens convé fer-ho. Amb discreció. Tu ho has dit algun cop. Sorprèn la passió d’autoritarisme que trobem en les nostres files marcials… Sembla que l’infantilisme de la transferència ens estalviï dols de tota mena… També d’aquells temps llunyans on el NP i l’Èdip eren la balisa…”

—“Me parece que restablecer la conversación es un paso importante, necesario, ante la situación tan alarmante que vivimos. […] Respecto al primer gran párrafo no tendría nada que objetar ya que sitúas muy bien el punto de partido desde «Cero». En el segundo párrafo me gustaría mas «En souffrance» que «en el congelador» y creo que estaría bien explicar algo de las reacciones que se produjeron para su suspensión; ¿por qué no? Amén del asunto del Congreso. […]Quizás dejaría al «Estat espanyol» fuera por el momento! Hay cosas que están en la raíz (estructural) de lo que sucede ahora y de eso da cuenta el silencio de la censura que vemos aparecer por todas partes y al que enfrentas muy bien con la acción lacaniana que ha de ser «sense por».

—“Pel moment, la meva resposta és que es tracta de parlar, com sempre ho hem fet, de les formes en que en tot discurs de l’Amo es posa en joc l’esser de gaudi. Es tracta de fer-ho advertits, tenint cura del propi, i preservant l’Escola d’això. Evidentment, sense garanties. Però crec que aquest és el repte, en el qual es juga la nostra capacitat com a analistes per consentir a les discrepàncies.”

—“Molt bé, Miquel, valent de fer aquesta aposta. Però aquí alguns dels meus dubtes, de les meves inquietuds: Zadig és per fer entrar la psicoanàlisi a la política i no pas a l’inrevés. Com fer-ho sense que això esdevingui una denúncia de les identificacions de l’altre? De vegades m’ha semblat que denunciem les identificacions dels altres fent ús de la “lange de bois” que ens és pròpia, massa cops. Aleshores em dic: ser psicoanalista és no tenir cap, cap prejudici. Si no ho podem fer en el debat polític, vol dir que tampoc ho sabrem fer a les consultes? És Zadig, doncs, un retorn sobre la nostra pràctica també? Com parlar de la política sens infatuar-nos del discurs analític? Només se m’acut una manera: parlar més des de la posició d’analitzants i no pas de psicoanalistes… Podrem, com a comunitat, estar-ne a l’alçada? Entenc que la teva aposta només es pot prendre des d’aquest punt de partida. Entenc que una veritable conversa només es pot donar si s’ha travessat l’imaginari. Tan de bo que ho sapiguem fer! Tan de bo sapiguem encarnar l’enunciació analítica també en el social!

—»Voldria dir-te, d’entrada, que m’agrada molt el text, que és encoratjador i que divideix prou com per a sentir-se concernit. I que m’alegra molt que no hagis retrocedit a portar endavant Rel i llamp. M’interessa sobretot el desplaçament que hi percebo de la «qüestió catalana» al tema de la «conculcació dels drets civils i d’expressió». La qüestió catalana és sens dubte apassionant però em sembla que abordar-la directament la decanta, sense que es pretengui, a qüestions identitàries. I si això succeeix, la conversa es fa impossible. Almenys és el que se m’ha fet evident en els darrers mesos. No estic segur que els analistes estiguem a resguard del pes de les identificacions, sobretot si aquestes formen clarament part de la resta amb la que es resol el final d’una anàlisi. Abordar-la directament ha produït tensions diverses i, personalment, m’ha fet callar allí on es volia, on volia, el debat. La qüestió dels drets civils i d’expressió, de l’ús de la força, de l’autoritat, em semblen qüestions de molt més calat per a les que cap codi civil té respostes conclusives. Si la llei i, en el seu defecte, les normes, es mostren incapaces de regular l’expressió violenta en el cos a cos, no implica això que estem davant d’un real? La sortida de l’atzucac, que planteges en el teu text, és per a mi una invitació a l’elaboració. Per cert, la frase «El que has obtingut no val pas més del que hi segueixis posant i apostant, del que estiguis disposat a arriscar-hi» és un dard que toca el blanc! O no és això el que esperem dels post-analítics!»

—»Em sembla un text de represa molt clar i cuidat, si un vol estar al lloc que ens pertoca: el d’escoltar les polítiques singulars, i de llegir la política del propi temps. Per escoltar cal sostenir el desig de saber, donant lloc a alguna cosa que causa diferència…. Seria desitjable que a l’Escola es puguin escoltar tots els posicionaments possibles […] hi ha molt a parlar: el silenci, la repressió, la persecució i la judicalització de les suposades llibertats d’expressió …  Miller ha estat fort en el discurs de la psicoanàlisi per la seva defensa incansable de la llibertat de la paraula, matèria primera del discurs que sostenim i que amb REL I LLAMP tenim l’oportunitat de fer-lo més viu i avançar des del més fort desig de saber fins al final, si en sabem prou. És molt bonic, i necessari, el no cedir al silenci, l’acomodament, la por, …. que com a analistes hem de poder posar a treballar, senzillament, perquè és això el que fem”.

— «El teu text m’agrada molt i em sembla adient amb el moment que vivim a Catalunya.El debat hauria de ser en una llista tancada. No obert en Internet.»

— «Me parece una buena idea “descongelar” Rel i Llamp para retomar el análisis de la situación política desde un punto de vista psicoanalítico.

Si te soy sincera, por mi experiencia al haber hablado de ello con bastante colegas, te confieso cierto reparo. Es un tema tan polarizado… Quizá estaría bien desplazar el eje de la discusión hacia el déficit de libertades y derechos, sobre todo en relación a la libertad de expresión. más que sobre la cuestión específica del síntoma Catalunya.»

— «Coincido plenamente en la necesidad de mantener un debate abierto en nuestra comunidad sobre la deriva autoritaria y muy inquietante que está tomando la situación política. Y,como señalas, ahora finalizado el Congreso y más aligerados de tareas, se abre un momento oportuno. Sobre el alcance y los medios del debate mi opinión es que, teniendo la perspectiva de los meses anteriores y de las actividades que ya realizamos, seria muy conveniente situar el «síntoma Catalunya» en el marco más amplio del conjunto de acciones represivas del estado español (tuiteros, periodistas, ley mordaza,…). El caso catalán se entiende mejor, manteniendo su especificidad, en esa negación de la singularidad que forma parte del discurso autoritario y cada vez más xenófobo de la derecha española. Por otra parte, creo que esta estrategia global sumaría más fuerzas, tanto dentro de nuestros colegas como en el exterior de la escuela y de la red Zadig en su conjunto.»

—“Crec que segueix actuant el silenci, en el si de la nostra comunitat i de la nostra escola, respecte al tema, recent i  tant important, de la pèrdua de democràcia i vulneració dels drets humans. Ho plantejo així de senzill  perquè crec que el més important en aquest present immediat es fer existir la conversació, en el si de la nostra comunitat i de la nostra escola, tant per fer respectar les singularitats com tu bé expliques en l’article d’avui, respecte de l’estat i l’autonomia, com per retornar a la democràcia i els drets de les persones empresonades i ben lluny de casa, per més patir d’ells mateixos, familiars i amics. Descongelar «rel i llamp” en aquests moments no sé si es una bona estrategia per fer existir la conversació sobre el tema entre tots els membres de la ELP que vulguin conversar.  Com fer-ho, perquè una cosa no empitjori l’altra?”

— “Por mi parte te animo a que retomes la iniciativa de Rel i Llamp y convoques nuevas reuniones. La Conversación – no la suma de monólogos – es como siempre necesaria en la lógica de la Escuela, para tratar y cernir el real en juego del grupo analítico.”

— “Quan es va crear [Rel i Llamp] era un objecte estrany, molts de nosaltres (m’incloc) no enteníem què era i per alguns es va produir un rebuig, mentre que per altres es van posar en marxa els temps lògics per mirar de entendre què era això i quina falta venia a senyalar (el que per cert no ve gaire de gust), i pot ser va passar també una mica de cada […]Hem pogut verificar els últims mesos, a l’escena política i social al nostre país, fins a on pot arribar el rebuig i la repressió en aquest sentit, i el terrible patiment, per moltes persones, que es condensa en la frase lapidaria de “quieren romper España” […] En segon lloc, dir-te que el teu text m’agrada molt. En la meva lectura, trobo una aposta ètica, decidida i amable, que inclou i convoca a cada membre, per intentar, una vegada més, obrir un espai de debat i de conversa. En aquest sentit, trobo fonamental que facis una referència directa al silenci instal·lat a la nostra comunitat. […] Agraeixo llavors el teu text i la tasca dels companys del grup impulsor Rel i Llamp, i que surti del congelador en aquest moment dos. Sens dubte, el pitjor és continuar deixant que perduri el silenci.”

— «La democracia es muy frágil, el estado de derecho lo es todavía más. De hecho, las democracias son un estado de cosas, un régimen, de lo más incómodo que hay. No hay nada más incómodo que un sistema democrático, de ahí que siempre esté en construcción porque siempre está en riesgo de desmoronarse… Es un trabajo incesante. Por ello mismo, no estoy seguro que a ese trabajo incesante le convenga el significante “Zero”, (el cual no me gustó desde la primera vez que lo escuché), pero sí que le conviene algún tipo de algoritmo que represente ese trabajo incesante que no tiene fin… Por tanto, sacar del congelador cualquier iniciativa que apunte en esa dirección será bienvenida. Y no sólo porque “És sorprenent el silenci que s’ha instal·lat sobre la greu situació que vivim, especialment a Catalunya, on la conculcació dels drets socials i polítics va de bracet amb un ús de la repressió per part de l’Estat espanyol…”, sino porque esa misma represión abarca a ese mismo Estat espanyol, y viene ocurriendo desde hace muchos, muchos años (la cantidad de colectivos despreciados, humillados, ultrajados, vilipendiados, etc., a manos de los aparatos administrativos del Estado es infinito) sólo que ahora se ejerce de forma todavía más intensa y extensiva con ley de fuego en mano de hierro -y siempre, siempre, siempre a conveniencia de parte. Como nada más y nada menos depuso en sede judicial un alto cargo de la autoritaria(1) administración del Estado ante otro juez -también autoritario y que por ello mismo no abrió de inmediato diligencias contra dicho cargo-, una ley: “Cuyo cumplimiento está por encima de la convivencia ciudadana”; es, por ahora, la frase del siglo. Así que, no es sólo que el asunto catalán y todo lo que conlleva sea el síntoma de una españolización que por ello mismo nunca lo es, ya que nunca se acaba de cerrar, por suerte, sobre sí misma, o de un autoritarismo que amenaza, si no lo ha logrado ya, convertir el supuesto régimen democrático en una democracia zombi. Sino que dicho asunto también es un síntoma para los sí mismos llamados catalanes. Y si esto es así, pues vaya, ¿qué hay de más irresistiblemente atractivo para un psicoanalista que un síntoma? Es el caramelo a la puerta de nuestra Escuela.»

(1) Por ahora, hemos optado, -muy, pero que muy a regañadientes-, ser educados en el uso de los significantes; por ahora.

Eco dels Ecos

Després de rebre tots aquests comentaris, se’m fa més palès encara el convenciment que calia fer sortir Rel i Llamp del seu estat “en souffrance” —mai més ben dit— i trencar el silenci en què s’ha mantingut aquests darrers mesos. Aquests textos, un cop posats i llegits en sèrie, em fan entendre que aquesta Escola-subjecte és ben viva i que mereix la pena i el treball que hi posem. Només calia fer-li-ho saber perquè cadascun dels seus membres ho posés negre sobre blanc, cadascun a la seva manera, cadascun en el seu lloc de subjecte singular.

Caldrà ara no aturar-se, fer córrer aquest regueró de pólvora i fer-lo arribar també als altres racons de l’ELP si ens és possible, despertar-la del somni de la neutralitat i del monòleg autosatisfet d’un mateix, per fer de Zadig el que ha volgut ser des del seu naixement: una extensió de l’Escola en l’opinió pública i en la política.

Convido a cada membre a seguir contribuint en nom propi a un debat que hem sabut començar amb un to de respecte que ha de ser exemple per a tots els altres llocs de l’Escola. I enviar els seus textos i contribucions a l’adreça electrònica de Rel i Llamp. (MB)

relillamp@gmail.com

  —————————————————————————————————————————————

Rel i Llamp sale del congelador

Miquel Bassols*

La creación de Rel i Llamp fue decidida por Jacques-Alain Miller el día 13 de mayo de 2017 como grupo impulsor en Cataluña de la red Zadig (Zero Abjection Democratic internacional Group), la red internacional hecha de anudamientos para impulsar la acción lacaniana en el campo de la política. Rel i Llamp forma parte así del conjunto de iniciativas que se desarrollan por todo el mundo donde las Escuelas de la Asociación Mundial de Psicoanálisis sostienen sus actividades de formación en la experiencia común que nombramos la Escuela-sujeto.1Esta experiencia recibió un nuevo impulso, una interpretación de hecho, con la propuesta escrita por J. Alain Miller en su texto “Campo Freudiano, Año cero”, del 11 de junio del mismo año. Subrayamos un mismo significante, una cifra de hecho, que se repiten las dos expresiones: cero. Si lo leemos como conviene, eso quiere decir poner de nuevo el contador “a cero”, pero quiere decir también hacer un corte, una escansión -es el término que utilizamos en el campo de la experiencia analítica- para resignificar todo aquello que hemos contado hasta ahora, todo aquello que nos ha llevado a donde estamos en el desarrollo del Campo Freudiano como experiencia colectiva desde hace al menos cuatro décadas de trabajo. Y, cabe decirlo, hemos contado mucho y bien, somos ahora muchos a contarnos en la experiencia analítica de la Escuela Una, también en Cataluña.

Es un hecho, el psicoanálisis de orientación lacaniana es hoy un movimiento internacional, transnacional, translingüístico, transidentitario, que ha tenido en nuestro país uno de sus campos base más importantes y significativos. Hemos sido punta de lanza de la creación de las Escuelas de la AMP que hoy existen por todo el mundo. Y hemos estado- recordemos- en una posición, con un trabajo, que ha sido ejemplo de la tarea que hay que mantener en esta experiencia: “Se suele mencionar, por la sorpresa que produce o por las burlas que provocan, las discordias y las escisiones de los psicoanalistas. Que se sepa que a partir de Cataluña fue posible invertir este proceso nefasto.”2 Es lo que Jacques-Alain Miller pudo escribir en 1996 en la presentación del Anuario de la Sección de Cataluña de la Escuela Europea de Psicoanálisis, después de haber trabajado con nosotros en la construcción de aquella Escuela que vino a ser la cuna de la actual Escuela Lacaniana de Psicoanálisis en España. Y fue así a partir del trabajo sostenido por grupos diversos que supieron reunirse en un “Grupo único”.

El mes de septiembre pasado, a partir de las indicaciones de las instancias de la misma ELP, consideramos mejor poner “Rel i Llamp” en souffrance, a pesar de que el espacio de debate que había abierto parecía más que nunca necesario. A algunos colegas les supo mal, no entendían porqué poner en suspenso un espacio de trabajo y de debate que les parecía bastante interesante. Otros creían que no tenía sentido un nudo de la red Zadig en Cataluña al lado de la red Zadig-España. Convenía, además, aunar fuerzas en la organización del XI Congreso de la AMP, que acaba de celebrarse en Barcelona con un éxito notable, y eso también va a ser un hecho a tener en cuenta para este paso. Así y todo, los acontecimientos políticos y sociales que han ido ocurriendo desde entonces en relación al Estado español reclamaban un trabajo de elaboración y de conversación en nuestra Escuela. Puede haber diversas interpretaciones, pero nadie niega ya la grave situación que vivimos, especialmente en Cataluña.

Por otra parte, colegas de la Escuela de Bélgica o de Francia se han interesado especialmente: el nudo de Zadig en Bruselas, “La Compañía de Erasmo”, nos invitaba el pasado mes de enero a una conversación pública sobre el tema de Cataluña y los Estado-nación de Europa3 ; Nathalie Jaudel, miembro de la ECF, nos hacía una larga entrevista sobre el mismo tema que será publicada próximamente.

Durante este tiempo la llamada “cuestión catalana” se ha visto claramente desplazada hacia el problema de la preservación de los derechos civiles, políticos y de expresión. Aquello que el mes de septiembre pasado motivó una señal de alerta en un Comunicado de la Comunidad de Cataluña es ya hoy un hecho que demanda una elaboración y una lectura por nuestra parte. Es necesario preguntarse si el discurso analítico puede seguir mirando hacia otro lado en esta coyuntura. Estamos seguros que no, y este es el motivo que, una vez acabado el XI Congreso, hemos sacado ya Rel i Llamp del congelador.

La conversación -no la suma de monólogos- es más que nunca necesaria si queremos responder a esta coyuntura que toca lo más real de los lazos sociales. Por mucho menos nos hemos movilizado en otros lugares y en otros momentos. Si esta Escuela se creó fue con una conversación y una elaboración constante sobre el real del grupo analítico. Es lo que supimos hacer en el momento de su creación, siempre con el entusiasmo, con el buen humor y con el respeto por las posiciones diversas.

¿Sabremos ahora, de nuevo? Ahora, sin embargo, saber hacerlo con el cero, cifra del sujeto de esta experiencia, siempre analítica, que llamamos Escuela. Eso quiere decir también ahora –¡ No te duermas!- Lo que has obtenido no vale más de lo que sigues poniendo y apostando, de lo que estés dispuesto a arriesgar.

Así pues, Rel i Llamp convocará próximamente nuevas reuniones e impulsará actividades en la lógica y la orientación de la red Zadig, siguiendo de cerca también lo que hagan sus nudos hermanos de Zadig-España y el resto de la red internacional.

 *Coordinador de Rel i Llamp

11 de abril del 2018

La Conversación podrá continuar por escrito a través del correo electrónico. Podéis enviar mensajes, comentarios, propuestas, a relillamp@gmail.com

La web de Rel i Llamp irá recogiendo textos y contribuciones:

http://relillamp1.blogspot.com.es

                               ___________________________________________________________________ 1– Cf.  Jacques-Alain Miller, “Teoría de Turín”.2– Cf.  J.Alain Miller, “ Preámbulo” del Anuario de la Sección de Cataluña de la École Européene de Psychanalyse 1996.3– Cf .  El día 30 de enero de 2018 los colegas de “La compagnie d’Erasme” organizaron un Forum abierto al público con el tema “El suicidio de los Estados-nación”, dedicado al Estado de derecho, las naciones de Europa y Cataluña. Junto conmigo, intervinieron Alexandre Stevens, impulsor de “La compagnie d’Erasme”, y Antoine Cahen, Secretario de la Comisión Libertades Civiles, Justicia Actividades internas del Parlamento Europeo. El debate fue amplio e intenso, prueba del gran interés que el “síntoma Cataluña” tiene para nuestros colegas belgas y flamencos. Las intervenciones se pueden encontrar en LQ y en el blog Zadig-España.             ________________________________________________________________

Primeros ecos

Envié un borrador de este texto a unos cuantos colegas que han tenido la amabilidad de responderme con observaciones y críticas que aprecio de veras. Fruto de este intercambio he modificado el texto en algunas frases. Adjunto aquí algunos fragmentos de los comentarios que he recibido y que me parecen un buen inicio de la conversación que pide nuestra Comunidad. Los siguientes podéis enviarlos a la dirección de Rel i Llamp y serán publicadas, completas y con el nombre del autor, en la lista electrónica únicamente de los miembros de la Comunidad de Cataluña. MB

 • “Sobre el silencio instalado”, creo que sería interesante diferenciar, si es un silencio entre colegas que no hablan según que, bajo la base que “ya sabemos” lo que piensa el otro (y que no es lo mismo que uno), del silencio que se habría instalado en el nivel del trabajo de Escuela. Personalmente creo que son dos niveles diferentes y, al mismo tiempo, pueden tener una incidencia: el prejuicio haría de tapón para pensar qué convendría y qué no tratar desde la Escuela, desde la pertinencia del discurso analítico. La conculcación de los derechos sociales y políticos y el uso de la represión por parte del Estado Español… En este punto creo que caben otras lecturas y matices. No porque no sea así sino porque no sería únicamente así…”.
 • “De hecho no tocaría ni una coma. Me gustan mucho las referencias a la transnacionalidad, translingüismo y transidentidad. Son significantes que hemos hecho propios. Pienso que la actual situación de los derechos civiles y políticos en Cataluña y la deriva autoritaria del Estado Español piden una respuesta por parte de todos. En el caso de la Comunidad analítica pienso como tú, que deba ser dialogada, consensuada y que haga frente a aquello que amenaza el ejercicio libre de la palabra.”
 • “Leo que el paso al congelador se hizo en gran parte para no perjudicar el Congreso… secundariamente a las indicaciones de las instancias de la ELP. Ya lo habíais dicho al parar la actividad, me parece, pero ahora me lleva a pensar que eso quiere decir que Rel i Llamp remueve alguna cosa. Entonces me parece bien, puede ser lo mejor que nos puede pasar. Hablar para que todo sea igual siempre nos ha parecido bastante triste ¿no? La división de opiniones es un riesgo que no hemos de desconocer, sí, ya lo hemos comprobado antes del paso al congelador y es realmente delicado. La política toca el goce de los cuerpos, no nos deja indiferentes. Habrá que maniobrar y comprobar hasta dónde llega nuestro saber con el cero, como dices. Coincidimos con la expresión “silencio instalado” y “grave situación”.
 • “Creo que para relanzar de la buena manera Rel i Llamp en el debate de la red Zadig habría que evitar la redacción de algunos puntos del redactado de tu texto y abstenerse de utilizar términos como “silencios”, “miedos” o “huir de la discusión”. Por ejemplo. Escribes “es sorprendente el silencio que se ha instalado sobre la grave situación que vivimos especialmente en Cataluña, donde la conculcación de los derechos sociales y políticos…” También evitaría caer en comentarios sobre los tímidos (“bastante tímido”) o bien insistir sobre el silencio (“Así y todo el silencio persiste”). No creo que se pueda “descongelar” nada tal y como están las cosas ahora. Tampoco ayuda demasiado hablar del “miedo” (“¿o bien es el simple miedo?”). Según mi opinión, creo que se puede relanzar el debate si te centras en la lucha por los derechos civiles y sobre todo, no caer en debates identitarios que puedan cerrar puertas.”
 • “Sacar del congelador Rel i Llamp es prudente. El silencio, o mejor dicho el taceo, y los despropósitos de unos y otros sobre – y aquí es donde pienso que se puede considerar añadir algunos más-: 1) el futur de Europa más allá de los estados nación –pienso que lo que esta ocurriendo en Cataluña será un referente en un tiempo para la Europa que esperamos que no muera en los mercados comunes y que también, cabe leerlo como la buena salida al nacionalismo catalán-, 2) el deseo de libertad –expresión bien construida en el texto de Laurent para los Foros italianos– es aquello que de la subjetividad contemporánea hace falta que los psicoanalistas examinen -detrás de la libertad hay posiciones del parlêtre diversas… pero que a menudo hacen lazo entre las nuevas soledades y aislamientos del individualismo de masas. Tanto un tema como el otro podemos debatirlo… Nos conviene hacerlo. Con discreción. Tú lo has dicho alguna vez. Sorprende la pasión de autoritarismo que encontramos en nuestras filas marciales… Parece que el infantilismo de la transferencia nos ahorre duelos de toda clase… También de aquellos tiempos lejanos n el que el NP y el Edipo eran la baliza…”
 • “Me parece que restablecer la conversación es un paso importante, necesario, ante la situación tan alarmante que vivimos. […] Respecto al primer gran párrafo no tendría nada que objetar ya que sitúas muy bien el punto de partido desde «Cero». En el segundo párrafo me gustaría mas «En souffrance» que «en el congelador» y creo que estaría bien explicar algo de las reacciones que se produjeron para su suspensión; ¿por qué no? Amén del asunto del Congreso. […] Quizás dejaría al «Estat espanyol» fuera por el momento! Hay cosas que están en la raíz (estructural) de lo que sucede ahora y de eso da cuenta el silencio de la censura que vemos aparecer por todas partes y al que enfrentas muy bien con la acción lacaniana que ha de ser «sense por.»
 • “De momento, mi respuesta es que se trata de hablar, como siempre hemos hecho, del modo en que en todo discurso del Amo se pone en juego el ser de goce. Se trata de hacerlo advertidos, poniendo atención del propio, y preservando la Escuela de eso. Evidentemente sin garantías. Pero creo que esto es el reto en el que se juega nuestra capacidad como analistas para consentir a las discrepancias.”
 • “Muy bien Miquel, valiente por hacer esta propuesta. Pero aquí algunas de mis dudas, de mis inquietudes: Zadig se creó para introducir el psicoanálisis en la política y no al revés ¿Cómo hacerlo sin que eso se convierta en una denuncia de las identificaciones del otro? A veces me ha parecido que denunciamos las identificaciones de los otros haciendo uso de la “langue de bois” que nos es propia, demasiadas veces. En este caso me digo: ser psicoanalista es no tener ningún, ningún prejuicio ¿Si no lo podemos hacer en el debate político, quiere decir que tampoco lo sabremos hacer en las consultas? ¿Es Zadig, entonces, un retorno sobre nuestra práctica también? ¿Cómo hablar de la política sin infatuarnos del discurso analítico? Solo se me ocurre una manera: hablar más desde la posición de analizantes y no de psicoanalistas… ¿Podremos como comunidad, estar a la altura? Entiendo que tu apuesta solo se puede tomar desde este punto de partida. Entiendo que una verdadera conversación únicamente se puede dar si se atraviesa el imaginario. ¡Ojala lo sepamos hacer! ¡ Ojala sepamos encarnar la enunciación analítica también en lo social!
 • “Querría decirte, de entrada, que me gusta mucho el texto, que da ánimo y que divide bastante como para sentirse concernido. Y que me alegra mucho que no hayas retrocedido en llevar adelante Rel i Llamp. Me interesa sobre todo el desplazamiento que percibo de la “cuestión catalana” al tema de la “conculcación de los derechos civiles y de expresión”. La cuestión catalana es sin duda apasionante pero me parece que abordarla directamente la decanta, sin pretenderlo, a cuestiones identitarias. Y si eso sucediera, la conversación se hace imposible. Al menos eso es lo que se me ha hecho evidente en los últimos meses. No estoy seguro que los analistas estemos a resguardo del peso de las identificaciones, sobre todo si estas forman parte claramente del resto con el que se resuelve el final de un análisis. Abordarla directamente ha producido tensiones diversas y, personalmente, me ha hecho callar allí donde se quería, donde quería, el debate. La cuestión de los derechos civiles y de expresión, del uso de la fuerza, de la autoridad, me parecen cuestiones de mucho más calado para las que ningún código civil tiene respuestas conclusivas. Si la ley y, en su defecto, las normas, se muestran incapaces de regular la expresión violenta en el cuerpo a cuerpo¿ eso no implica que estamos ante un real? La salida del callejón sin salida que planteas en tu texto, es para mi, una invitación a la elaboración. Por cierto, la frase ”Lo que has obtenido no vale más de lo que sigues poniendo y apostando, de lo que estés dispuesto a arriesgar” ¡es un dardo que da en el blanco! ¡ O no es eso lo que esperamos de los post-analíticos!”
 • “Me parece un texto que retoma el tema de un modo claro y preciso, si uno quiere estar en el lugar que toca: el de escuchar las políticas singulares, y el de leer la política actual. Para escuchar cabe sostener el deseo de saber, dando lugar a alguna cosa que cause la diferencia… Sería deseable que en la Escuela se puedan escuchar todos los posicionamientos posibles (…) hay mucho de qué hablar: el silencio, la represión, la persecución y la judialización de las supuestas libertades de expresión… Miller ha sido fuerte en el discurso del psicoanálisis en su defensa incansable de la libertad de la palabra, materia primera del discurso que sostenemos y que con Rel i Llamp tenemos la oportunidad de hacerlo más vivo y avanzar desde el más fuerte deseo de saber hasta el final, si sabemos bastante. Es muy bonito, y necesario, el no ceder al silencio, a la acomodación, al miedo… que como analistas hemos de poder poner al trabajo, sencillamente, porque es eso lo que hacemos.”
 • “Tu texto me gusta mucho y me parece adecuado al momento que vivimos en Cataluña. El debate tendría que ser con lista cerrada. No abierto en internet.”
 •  «Me parece una buena idea “descongelar” Rel i Llamp para retomar el análisis de la situación política desde un punto de vista psicoanalítico. Si te soy sincera, por mi experiencia al haber hablado de ello con bastante colegas, te confieso cierto reparo. Es un tema tan polarizado… Quizá estaría bien desplazar el eje de la discusión hacia el déficit de libertades y derechos, sobre todo en relación a la libertad de expresión. más que sobre la cuestión específica del síntoma Catalunya.»
 • «Coincido plenamente en la necesidad de mantener un debate abierto en nuestra comunidad sobre la deriva autoritaria y muy inquietante que está tomando la situación política. Y, como señalas, ahora finalizado el Congreso y más aligerados de tareas, se abre un momento oportuno. Sobre el alcance y los medios del debate mi opinión es que, teniendo la perspectiva de los meses anteriores y de las actividades que ya realizamos, seria muy conveniente situar el «síntoma Catalunya» en el marco más amplio del conjunto de acciones represivas del estado español (tuiteros, periodistas, ley mordaza…). El caso catalán se entiende mejor, manteniendo su especificidad, en esa negación de la singularidad que forma parte del discurso autoritario y cada vez más xenófobo de la derecha española. Por otra parte, creo que esta estrategia global sumaría más fuerzas, tanto dentro de nuestros colegas como en el exterior de la escuela y de la red Zadig en su conjunto.»
 • “Creo que sigue actuando el silencio, en el seno de nuestra comunidad y de nuestra escuela, respecto al tema, reciente y tan importante, de la pérdida de democracia y vulneración de los derechos humanos. Lo planteo así de sencillo porque creo que lo más importante en este presente inmediato es hacer existir la conversación, dentro de nuestra comunidad y de nuestra escuela, tanto para hacer respetar las singularidades como tu bien explicas en el artículo de hoy, respecto al estado y la autonomía, como para volver a la democracia y los derechos de las personas encarceladas y bien lejos de casa, para más padecimiento de ellos mismos, familiares y amigos. Descongelar Rel i Llamp en estos momentos no sé si es una buena estrategia para hacer existir la conversación sobre el tema entre todos los miembros de la ELP que quieran conversar ¿Cómo hacerlo para que una cosa no empeore la otra?”
 • “Por mi parte te animo a que retomes la iniciativa de Rel i Llamp y convoques nuevas reuniones. La Conversación –no la suma de monólogos– es como siempre necesaria en la lógica de la Escuela, para tratar y cernir el real en juego del grupo analítico.”
 • “Cuando se creó Rel i Llamp era un objeto extraño, muchos de nosotros (me incluyo) no entendemos qué era y para algunos se produjo un rechazo, mientras que para otros se puso en marcha los tiempos lógicos para ver de entender qué era eso y que falta venía a señalar (lo que por cierto no gusta), y puede ser que produjera un poco de cada (…) Hemos podido verificar en los últimos meses, en la escena política y social en nuestro país, hasta qué punto puede llegar el rechazo y la represión en este sentido, y el terrible sufrimiento, de muchas personas que se condensa en la frase lapidaria de “querer romper España” (…). En segundo lugar, decirte tu texto me gusta mucho. En mi lectura, encuentro una apuesta ética, decidida y amable, que incluye y convoca a cada miembro, para intentar, una vez más, abrir un espacio de debate y de conversación. En este sentido, encuentro fundamental que hagas una referencia directa al silencio instalado en nuestra comunidad, (…) Agradezco por lo tanto tu texto y el trabajo de los compañeros del grupo impulsor Rel i Llamp, y que salga del congelador en este momento segundo. Sin duda, lo peor es continuar dejando que perdure el silencio.”
 • «La democracia es muy frágil, el estado de derecho lo es todavía más. De hecho, las democracias son un estado de cosas, un régimen, de lo más incómodo que hay. No hay nada más incómodo que un sistema democrático, de ahí que siempre esté en construcción porque siempre está en riesgo de desmoronarse… Es un trabajo incesante. Por ello mismo, no estoy seguro que a ese trabajo incesante le convenga el significante “Zero”, (el cual no me gustó desde la primera vez que lo escuché), pero sí que le conviene algún tipo de algoritmo que represente ese trabajo incesante que no tiene fin… Por tanto, sacar del congelador cualquier iniciativa que apunte en esa dirección será bienvenida. Y no sólo porque “És sorprenent el silenci que s’ha instal·lat sobre la greu situació que vivim, especialment a Catalunya, on la conculcació dels drets socials i polítics va de bracet amb un ús de la repressió per part de l’Estat espanyol…”, sino porque esa misma represión abarca a ese mismo Estat espanyol, y viene ocurriendo desde hace muchos, muchos años (la cantidad de colectivos despreciados, humillados, ultrajados, vilipendiados, etc., a manos de los aparatos administrativos del Estado es infinito) sólo que ahora se ejerce de forma todavía más intensa y extensiva con ley de fuego en mano de hierro -y siempre, siempre, siempre a conveniencia de parte. Como nada más y nada menos depuso en sede judicial un alto cargo de la autoritaria (1) administración del Estado ante otro juez -también autoritario y que por ello mismo no abrió de inmediato diligencias contra dicho cargo-, una ley: “Cuyo cumplimiento está por encima de la convivencia ciudadana”; es, por ahora, la frase del siglo. Así que, no es sólo que el asunto catalán y todo lo que conlleva sea el síntoma de una españolización que por ello mismo nunca lo es, ya que nunca se acaba de cerrar, por suerte, sobre sí misma, o de un autoritarismo que amenaza, si no lo ha logrado ya, convertir el supuesto régimen democrático en una democracia zombi. Sino que dicho asunto también es un síntoma para los sí mismos llamados catalanes. Y si esto es así, pues vaya, ¿qué hay de más irresistiblemente atractivo para un psicoanalista que un síntoma? Es el caramelo a la puerta de nuestra Escuela.»

(1) Por ahora, hemos optado, -muy, pero que muy a regañadientes-, ser educados en el uso de los significantes; por ahora.

Ecos de los ecos

Después de recibir todos estos comentarios, me reafirmo más aún en el convencimiento de que había que sacar Rel i Llamp de su estado “en souffrance” -nunca mejor dicho- y romper el silencio en que se ha mantenido en estos últimos meses. Estos textos, una vez puestos y leídos en serie, me hacen entender que esta Escuela-sujeto esta bien viva y que merece la pena y el trabajo que ponemos. Nada más hacerlo saber para que cada uno de sus miembros pusieran negro sobre blanco, cada uno a su manera, cada uno en su lugar de sujeto singular.

Hará falta no pararse, hacer correr este reguero de pólvora y hacerlo llegar también a otros rincones de la ELP si es posible, despertarla del sueño de la neutralidad y del monólogo autosatisfactorio con uno mismo, para hacer de Zadig lo que ha querido ser desde su nacimiento: una extensión de la Escuela en la opinión pública y en la política.

Invito a cada miembro a seguir contribuyendo en nombre propio a un debate que hemos sabido iniciar con un tono de respeto que ha de ser ejemplo para todos los otros lugares de la Escuela. Y enviar sus textos y contribuciones a la dirección de Rel i Llamp. (MB)

Traducción realizada por Margarita Bolinches

Fotografía seleccionada por el editor del blog

                             

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s